PhDr. Daniel Dostál, Ph.D.

Vedení bakalářských a magisterských diplomových prací

Užitečné odkazy a soubory ke stažení

Vypsaná témata

Tvůrci znalostních testů, kde se vybírá z k možností s oblibou strhávají 1/(k-1) bodu za nesprávnou odpověď. Snaží se tak odlišit položky, na které testovaný zná odpověď od těch, na které odpověď nezná, ale podařilo se mu ji tipnout. To je pak výhodné při psychometrické analýze vlastností položek.

Tento postup je nicméně pro testované stresující a je vesměs neoblíbený. Přitom zde existuje elegantní alternativa. Pokud instrukci změníme tak, že se žádné body nestrhávají, ale za každou položku, která je ponechána bez odpovědi, student obdrží 1/k bodu, testová situace není tak nepříjemná. Pravda je však taková, že oba systémy – se strháváním za chybu i s odměňováním vynechaných, produkují totožné výsledky (totožné ve smyslu dokonale korelované, tedy s pomocí lineární transformace lze jedny převádět na druhé).

Předmětem práce by byl experiment, který by dokládal, že druhý popsaný způsob, je pro testované méně stresující a přitom poskytuje stejně kvalitní data, jako ten první.

V roce 2020 jsem začal vést první práci, která využívá zajímavou techniku vytváření průměrných fotografií. Ukázalo se, že tohle téma je technicky zvládnutelné a zajímavé. Již umíme vytvářet fotografie na základě individuálních hodnocení atraktivity nejrůznějších částí obličeje, takže můžeme namíchat, jak vypadá ideální tvař pro skupinu lidí dle jakéhokoli kritéria. Pokud máte nějaký další nápad, jak tuto techniku vyžít na svou bakalářkou nebo magisterskou diplomovou práci, rád vám práci povedu.

Vedené práce

Aktuálně vedu 20 bakalářských či magisterských prací.

- 2021/2022 -

# Student Téma práce Deadline teor. část Deadline celá práce
1 Lenka Kolárová (Denní snění u žen ve výkonu trestu.) (nestanoveno) (nestanoveno)
2 Veronika Komůrková (kognitivní zkreslení. vědecké a nevědecké myšlení) (nestanoveno) (nestanoveno)
3 Kristýna Šťastná (výzkum navazující na projekt Psychopharmacology & Emotion Research Laboratory) (nestanoveno) (nestanoveno)
4 Celestýna Piknová (???) (nestanoveno) (nestanoveno)
5 Dominik Böhm (téma neurobiologických podkladů pro kognitivní modely nebo využití strojového učení v modelování různých psychologických metrik) (nestanoveno) (nestanoveno)
6 Martin Pražan (metoda loci) (nestanoveno) (nestanoveno)

- 2020/2021 -

# Student Téma práce Deadline teor. část Deadline celá práce
1 Tereza Čubrdová Podoba "krásné ženské tváře" v závislosti na osobnosti pozorovatele 30. 09. 2021 31. 01. 2022
2 Kristýna Čermáková Guilfordův test neobvyklého použití a jeho auditivní varianta (nestanoveno) (nestanoveno)
3 Natálie Wollerová Souvislosti vybraných osobnostních a salutoprotektivních činitelů se syndromem vyhoření u lékařů 30. 06. 2021 31. 01. 2022
4 Daniel Bialožyt Sebedeterminace motivace pro volnočasové aktivity jako prediktor každodenní psychické pohody 30. 10. 2021 15. 03. 2022
5 Adéla Merhoutová Obrazotvornost a její měření (nestanoveno) (nestanoveno)
6 Barbora Jansová Match! aneb Láska partnerských vztahů vzniklých přes Tinder. 01. 02. 2022 01. 03. 2022
7 Isabela Russitzki Epistemologická a metodologická analýza vztahu psychologie a aplikované neurovědy (nestanoveno) (nestanoveno)
8 Dita Komárková Psychofyziologie falešné paměti 20. 11. 2021 07. 03. 2022
9 Petra Machátová Vliv intoxikace alkoholem na vnímání fyzické atraktivity 30. 06. 2021 01. 02. 2022
10 Ondřej Dočkal Komunikace emocí hudbou 03. 10. 2021 09. 01. 2022

- 2019/2020 -

# Student Téma práce Deadline teor. část Deadline celá práce
1 Eva Kozáková Zvládání zátěže studentů vysoké vojenské školy v České republice 31. 12. 2020 28. 02. 2021
2 Kryštof Petr Objektivní posouzení osobnosti projektivní metodou za pomoci strojového učení (nestanoveno) (nestanoveno)
3 Martina Kateřiňáková Falešná paměť a sebekontrola 21. 04. 2021 06. 04. 2021
4 Hana Sabelová Vztah závislosti na internetu a kvality spánku u mladých dospělých 10. 01. 2021 28. 02. 2021
5 Lenka Macháčková Možnosti využití umělé inteligence v krizové intervenci 31. 10. 2021 31. 12. 2021
6 Radka Kratinová Schopnost lhát a detekovat lež v souvislosti s emoční inteligencí a Temnou triádou 01. 02. 2021 01. 03. 2021
7 Barbora Hekerová Odolnost vůči stresu a její vliv na motivaci ke studiu u studentů pedagogických oborů (nestanoveno) (nestanoveno)
8 Taťána Koloničná Influencer marketing na sociální síti Instagram jako nástroj ovlivňování 31. 01. 2021 28. 02. 2021

- 2018/2019 -

# Student Téma práce Deadline teor. část Deadline celá práce
1 Dita Komárková Souvislost hladin estrogenu a progesteronu s rozhodováním u žen 20. 11. 2019 07. 03. 2020
2 Hong Hanh Nguyen Vliv hudebního pozadí na paměť 15. 01. 2020 29. 02. 2020
3 Eva Okrouhlá Souvislost mezi citovou vazbou, osobností a partnerstvím 20. 01. 2020 29. 02. 2020
4 Kateřina Balharová Vztah mezi kreativitou, rodičovskými styly výchovy a místem kontroly 31. 10. 2020 30. 09. 2020
5 Adéla Merhoutová Denní snění u výtvarně nadaných jedinců 17. 12. 2019 08. 03. 2020
6 Aneta Malinová Osobnostní charakteristiky uživatelů sociálních sítí 12. 01. 2020 29. 02. 2020
7 Markéta Mikulcová Souvislost mezi emoční inteligencí a životní spokojeností 31. 03. 2020 10. 06. 2020
8 Jiří Němec Vliv dimenze Dominance-submise na mezilidské vztahy u vojáků z povolání 30. 11. 2019 28. 02. 2020
9 Tereza Hošťálková Emoční inteligence studentů humanitních oborů v porovnání se studenty technických oborů 31. 01. 2021 28. 02. 2021

- 2017/2018 -

# Student Téma práce Deadline teor. část Deadline celá práce
1 Lenka Kristlová Vztah emoční inteligence a konstruktivního myšlení se styly vedení u studentů Katedry leadershipu na Univerzitě obrany v Brně 13. 01. 2018 15. 02. 2018
2 Lucie Jánská Odhalování lži za pomoci polygrafu 18. 09. 2018 28. 02. 2019
3 Ladislav Jílek Rozvoj emoční inteligence u lidí zabývajících se divadelní improvizací 30. 11. 2018 28. 02. 2019
4 Klára Růčková Vliv výkonové motivace studentů psychologie na jejich školní výsledky 05. 01. 2019 28. 02. 2019
5 Kryštof Petr Snížení dostupné kognitivní kapacity chytrým telefonem při jeho pouhé přítomnosti 31. 01. 2019 28. 02. 2019
6 Martin Pražan Barnumův efekt v kontextu pětifaktorového osobnostního modelu 12. 11. 2018 20. 02. 2019
7 Zuzana Rothanzlová Vliv uniforem na atraktivitu 31. 08. 2018 31. 12. 2018
8 Eva Kozáková Zvládání stresu a zátěže u příslušníků Armády České republiky 31. 08. 2018 28. 02. 2019

- 2016/2017 -

# Student Téma práce Deadline teor. část Deadline celá práce
1 Kristina Kačmarská Význam efektu sebenaplňující předpovědi a z něj vycházejících psychologických fenoménů v oblasti korelace mezi homeopatickými typy a osobnostními styly u uživatelů a neuživatelů homeopatie (nestanoveno) (nestanoveno)
2 David Herrmann Životní styl jako příčina častějšího výskytu nočních můr 12. 02. 2018 (nestanoveno)
3 Aleš Černý Vliv osobnostních faktorů na finanční chování a splátkovou disciplínu (nestanoveno) (nestanoveno)
4 Eliška Hutková Specifika vnitřní řeči u Neslyšících 31. 12. 2018 31. 01. 2019
5 Tereza Hošťálková Vliv spánku na duševní zdraví 18. 02. 2018 14. 03. 2018
6 Jan Chamrád Schopnost studentů psychologie rozeznávat lež v porovnání s nepsychologickými obory. 01. 10. 2017 (nestanoveno)
7 Marie Šmídová Denní snění a jeho vztah ke kreativitě (nestanoveno) (nestanoveno)
8 Eva Šragová Vliv spánku na konsolidaci emoční paměti 02. 01. 2018 (nestanoveno)
9 Michaela Malinová Výzkum vlivu vybraných osobnostních charakteristik na specializaci v rámci právnických profesí. 12. 03. 2017 12. 03. 2017

- 2015/2016 -

# Student Téma práce Deadline teor. část Deadline celá práce
1 Anna Drozenová Empatie u lidí praktikujících BDSM (nestanoveno) (nestanoveno)
2 Ondřej Glaser Syndrom vyhoření u pracovníků Andersonova Centra pro Autismus (nestanoveno) (nestanoveno)
3 Kateřina Dvořáková Vliv sebepojetí na sexuální chování a strategie 13. 02. 2017 11. 03. 2017
4 Gabriela Špačková Brázdová Posilovací techniky zdravého životního stylu v kontextu bio - psycho - sociálním a vliv jejich dodržování na životní spokojenost. (nestanoveno) (nestanoveno)