PhDr. Daniel Dostál, Ph.D.

Nejčastější dotazy a odpovědi

Během studia narazíte na řadu situací, kdy budete cítit potřebu se svých vyučujících doptat na rozmanité organizační záležitostí týkající se výuky a zkoušení. Pokud se Váš dotaz týká některého z mých předmětů, tak dříve, než otevřete e-mailového klienta, přečtete si prosím informace na této stránce. Věřím, že odpověď na dobrou polovinu otázek, které dostávám, zde najdete. Dobrým vkladem do studia obecně je seznámení se s dvěma dokumenty:

Tyto normy obsahují téměř veškerá pravidla týkající se výuky a zkoušení (téměř veškerá, jelikož některé detaily můžou být upravována ještě nařízením vedoucího katedry). Tyto dokumenty mají mimo jiné dva následující účely:

Níže uvedená řešení jsou vytvořena tak, aby nabídla studentům co možná maximální pohodlí, byla v souladu se stanovenými dokumenty a zároveň šeřila čas vyučujícího.

Zkouškové termíny vypisuji zpravidla několik týdnů před koncem semestru. Po jejich vypsání následuje období, během kterého se studenti na termíny nemůžou hlásit, ale již je vidí. V tomto období můžou být termíny editovány, pokud třeba studenti zjistí, že navržené termíny nebyly zvoleny šťastně. Vypisuji vždy tyto termíny:

  • Nejméně dva (obvykle tři a více) řádné termíny, které jsou přístupné pro každého, komu zbývají ještě nějaké pokusy. Kapacita těchto termínů je dostačující pro všechny studenty, kteří mají zapsaný předmět. Tyto termíny samozřejmě lze použít i pro druhé či třetí pokusy, pokud zde jsou volná místa.
  • Jeden termín na konci zkouškového období, na který se můžou přihlásit pouze studenti, kteří již některý termín využili a nebyli úspěšní. Po proběhnutí posledního řádného termínu je i tento termín otevřen pro všechny studenty. Není tedy potřeba si nechat propadnout pokus, pokud jste se nemohli zúčastnit řádných termínů.
  • Jeden termín v takzvaném opravném zkouškovém období. Pro ZS tento termín vypisuji někdy během LS a pro LS na konci srpna nebo na začátku září. Je silně nedoporučeno se na tento termín spoléhat, jelikož se může stát, že padne na datum, které se Vám nehodí. Tento termín bývá vypsán přibližně dva týdny před svým konáním.

Není. Termíny jsou vypisovány s maximální kapacitou, kterou lze s přihlédnutím k času a prostoru odzkoušet. U písemných zkoušek typicky odpovídají počtu míst v učebně. U zkoušek v počítačové místnosti to bývá 15 (nově 16-17) studentů na každých 90 minut zkoušky.

Nevypisuji. Termíny jsou dány pevně. Výjimečně se může stát, že zdvojím opravný termín, pokud je příliš mnoho studentů, kteří zatím předmět nedokončili.

Individuální termíny nejsou vzhledem k počtu studentů možné. Výjimkou je situace, kdy student potřebuje určitý ústupek nikoli proto, že je v předmětu neúspěšný, ale proto, že například daný semestr studuje v zahraničí nebo dělá jiné chvályhodné aktivity spojené s oborem. I tak však budeme nedříve hledat řešení, které by nevyžadovalo vypisovaní dalšího termínu.

Většina termínů kombinuje víc předmětů, které se o kapacitu dělí. Stag toto nezobrazuje (nezobrazoval?) příliš přehledně, což působilo zmatky. Pokud se nemůžete přihlásit, znamená to, že součet přihlášených studentů dosáhl celkové kapacity termínu.

Třikrát. S tím, že třetí termín probíhá formou komisionální zkoušky.

Pokud jde o písemnou zkoušku, rozdíl asi ani nepoznáte. V praxi se to projeví tak, že vypracovaný test zhodnotí kromě mě další dva kolegové, a kromě zadání známky do stagu zašleme na studijní oddělení zápis ze zkoušky. Ústní zkouška probíhá skutečně formou zkoušení před komisí.

Studijní řád dává učiteli lhůtu 14 dnů, během které musí být známka vložena do stagu. Typicky to bývá kratší doba, zde zejména beru ohled na další termíny, které by studenti mohli chtít využít a vyčerpání celé lhůty by je blokovalo.

Seznam studentů aktualizuji ručně a dělám to před začátkem semestru a potom ještě nejméně jednou v prvních týdnech semestru. Pokud jste si ve stagu zapsali nějaký předmět po začátku semestru, může chvíli trvat, než se mezi studenty objevíte. Pokud to trvá již příliš dlouho, napište mi.

Všechny termíny nastavuji tak, že se studenti můžou zapsat/odepsat nejpozději 24 hodiny před začátkem zkoušky.

Z důvodu ochrany osobních údajů se od této praxe upustilo. U některých úkolů lze vidět výsledky ročníku na webových stránkách. V takovém případě je na každém studentovi, zdali chce být na seznamu veden pod svým jménem nebo jako „anonymní student“ (nastavení je zde).

Dle nařízení vedoucího katedry jsou povinné jak přednášky, tak cvičení. V žádném z předmětů (ať už v prezenční nebo kombinované formě) nicméně neposílám prezenční listinu a občasnou nepřítomnost jednotlivců nezaregistruji a pokud zaregistruji, tak ji neřeším. Absencí se zabývám jen tehdy, když zjistím, že nějaký student absentuje do té míry, že si nemůžu být jistý, jestli má vůbec předmět zapsaný, nebo v případě, že počet přítomných studentů klesne do takové míry, že se cítím v prázdné učebně opuštěný. Pokud nejde o ani jeden z těchto dvou případů, žádnou omluvu není potřeba posílat.

Není to nutné. Termín propadne tak jako tak. Napište snad jen v případě, že na daný termín je přihlášeno tak málo lidí, že by se mohlo stát, že nepřijde nikdo.

Vnitřní předpis katedry říká, že pokud se toto stane u písemné zkoušky, pak studentovi nelze vyhovět. Sám toto rozhodnutí považuji za velmi nešťastné z několika důvodů. Především proto, že tohle nařízení je v rozporu s principem, který prostupuje celým studijním řádem: jediný učitel nemůže ze své libovůle ukončit studium žádného studenta, vždy je v procesu zakomponovaný nějaký ochranný mechanismus (typicky komisionální zkouška). Zmiňovaný předpis však tento prostor vytváří. Pokud se tedy do dané situace dostanete v některém z mých předmětů, napište mi, probereme, jaké jsou možnosti.

Někdy v roce 2017/2018 skutečně podávalo několik studentů stížnost na děkanát, která poněkud obsáhleji vyjadřovala tento názor. Asi není překvapivé, že stěžovatelům nebylo vyhověno (naopak byl oceněn rozsah kompetencí, které studenti získávají). Obsah výuky je v souladu s akreditačním spisem, který je připravován tak, aby byl v souladu jak s tuzemskými standardy, na které dohlíží akreditační komise, tak se standardy evropskými. Ač třeba zrovna Vy nemáte pocit, že tyto kompetence někdy využijete, jsou znalosti z oblastí, jako je psychometrie či statistika, nedílnou součástí vzdělání v psychologii.