PhDr. Daniel Dostál, Ph.D.

Vedení bakalářských a magisterských diplomových prací

Užitečné odkazy a soubory ke stažení

Vedené práce

- 2019/2020 -

# Student Téma práce Deadline teor. část Deadline celá práce
1 Eva Kozáková Zvládání zátěže studentů vysoké vojenské školy v České republice (nestanoveno) (nestanoveno)
2 Kryštof Petr Objektivní posouzení osobnosti projektivní metodou za pomoci strojového učení (nestanoveno) (nestanoveno)
3 Martina Kateřiňáková Falešná paměť a sebekontrola (nestanoveno) (nestanoveno)
4 Hana Sabelová Alexithymie, disociace a osobnostní rysy pacientů s neurotickými poruchami (nestanoveno) (nestanoveno)
5 Lenka Macháčková Možnosti využití umělé inteligence v krizové intervenci (nestanoveno) (nestanoveno)
6 Radka Kratinová Schopnost lhát a detekovat lež v souvislosti s emoční inteligencí a Temnou triádou (nestanoveno) (nestanoveno)
7 Kamila Novotná Vztah mezi hudebními preferencemi a pětifaktorovým modelem osobnosti (nestanoveno) (nestanoveno)
8 Barbora Hekerová Odolnost vůči stresu a její vliv na motivaci ke studiu u studentů pedagogických oborů (nestanoveno) (nestanoveno)

- 2018/2019 -

# Student Téma práce Deadline teor. část Deadline celá práce
1 Dita Komárková Souvislost hladin estrogenu a progesteronu s rozhodováním u žen 20. 11. 2019 07. 03. 2020
2 Hong Hanh Nguyen Vliv hudebního pozadí na paměť 15. 01. 2020 29. 02. 2020
3 Eva Okrouhlá Souvislost mezi citovou vazbou, osobností a partnerstvím 20. 01. 2020 29. 02. 2020
4 Kateřina Balharová Vztah mezi kreativitou, rodičovskými styly výchovy a místem kontroly 31. 10. 2020 30. 09. 2020
5 Adéla Merhoutová Denní snění u výtvarně nadaných jedinců 17. 12. 2019 08. 03. 2020
6 Aneta Malinová Osobnostní charakteristiky uživatelů sociálních sítí 12. 01. 2020 29. 02. 2020
7 Markéta Mikulcová Souvislost mezi emoční inteligencí a životní spokojeností 31. 03. 2020 31. 05. 2020
8 Jiří Němec Vliv dimenze Dominance-submise na mezilidské vztahy u vojáků z povolání 30. 11. 2019 28. 02. 2020
9 Tereza Hošťálková Emoční inteligence studentů humanitních oborů v porovnání se studenty technických oborů 31. 01. 2020 (nestanoveno)

- 2017/2018 -

# Student Téma práce Deadline teor. část Deadline celá práce
1 Lenka Kristlová Vztah emoční inteligence a konstruktivního myšlení se styly vedení u studentů Katedry leadershipu na Univerzitě obrany v Brně 13. 01. 2018 15. 02. 2018
2 Lucie Jánská Odhalování lži za pomoci polygrafu 18. 09. 2018 28. 02. 2019
3 Ladislav Jílek Rozvoj emoční inteligence u lidí zabývajících se divadelní improvizací 30. 11. 2018 28. 02. 2019
4 Klára Růčková Vliv výkonové motivace studentů psychologie na jejich školní výsledky 05. 01. 2019 28. 02. 2019
5 Kryštof Petr Snížení dostupné kognitivní kapacity chytrým telefonem při jeho pouhé přítomnosti 31. 01. 2019 28. 02. 2019
6 Martin Pražan Barnumův efekt v kontextu pětifaktorového osobnostního modelu 12. 11. 2018 20. 02. 2019
7 Zuzana Rothanzlová Vliv uniforem na atraktivitu 31. 08. 2018 31. 12. 2018
8 Eva Kozáková Zvládání stresu a zátěže u příslušníků Armády České republiky 31. 08. 2018 28. 02. 2019

- 2016/2017 -

# Student Téma práce Deadline teor. část Deadline celá práce
1 Kristina Kačmarská Význam efektu sebenaplňující předpovědi a z něj vycházejících psychologických fenoménů v oblasti korelace mezi homeopatickými typy a osobnostními styly u uživatelů a neuživatelů homeopatie (nestanoveno) (nestanoveno)
2 David Herrmann Životní styl jako příčina častějšího výskytu nočních můr 12. 02. 2018 (nestanoveno)
3 Aleš Černý Vliv osobnostních faktorů na finanční chování a splátkovou disciplínu (nestanoveno) (nestanoveno)
4 Eliška Hutková Specifika vnitřní řeči u Neslyšících 31. 12. 2018 31. 01. 2019
5 Tereza Hošťálková Vliv spánku na duševní zdraví 18. 02. 2018 14. 03. 2018
6 Jan Chamrád Schopnost studentů psychologie rozeznávat lež v porovnání s nepsychologickými obory. 01. 10. 2017 (nestanoveno)
7 Marie Šmídová Denní snění a jeho vztah ke kreativitě (nestanoveno) (nestanoveno)
8 Eva Šragová Vliv spánku na konsolidaci emoční paměti 02. 01. 2018 (nestanoveno)
9 Michaela Malinová Výzkum vlivu vybraných osobnostních charakteristik na specializaci v rámci právnických profesí. 12. 03. 2017 12. 03. 2017

- 2015/2016 -

# Student Téma práce Deadline teor. část Deadline celá práce
1 Anna Drozenová Empatie u lidí praktikujících BDSM (nestanoveno) (nestanoveno)
2 Ondřej Glaser Syndrom vyhoření u pracovníků Andersonova Centra pro Autismus (nestanoveno) (nestanoveno)
3 Kateřina Dvořáková Vliv sebepojetí na sexuální chování a strategie 13. 02. 2017 10. 03. 2017
4 Gabriela Špačková Brázdová Posilovací techniky zdravého životního stylu v kontextu bio - psycho - sociálním a vliv jejich dodržování na životní spokojenost. (nestanoveno) (nestanoveno)