Daniel Dostál - vedení kvalifikačních prací

Zpět na stránky předmětů

Manuál a další info na stránkách KPCH

Intranet: vedoucí prací

Šablona diplomové práce

Vedené práce

Rok 2018/2019

# Student Téma práce Deadline teor. část Deadline celá práce
1 Dita Komárková Souvislost hladin estrogenu a progesteronu s rozhodováním u žen (nestanoveno) (nestanoveno)
2 Hong Hanh Nguyen Vliv hudebního pozadí na paměť (nestanoveno) (nestanoveno)
3 Eva Okrouhlá Souvislost mezi citovou vazbou, osobností a partnerstvím (nestanoveno) (nestanoveno)
4 Kateřina Balharová Vztah mezi kreativitou, rodičovskými styly výchovy a místem kontroly (nestanoveno) (nestanoveno)
5 Adéla Merhoutová Denní snění u výtvarně nadaných jedinců 31. 10. 2019 31. 1. 2020
6 Aneta Malinová Osobnostní charakteristiky uživatelů sociálních sítí (nestanoveno) (nestanoveno)
7 Markéta Mikulcová Souvislost mezi emoční inteligencí a životní spokojeností (nestanoveno) (nestanoveno)
8 Jiří Němec Vliv dimenze Dominance-submise na mezilidské vztahy u vojáků z povolání (nestanoveno) (nestanoveno)
9 Tereza Hošťálková Emoční inteligence studentů humanitních oborů v porovnání se studenty technických oborů (nestanoveno) (nestanoveno)

Rok 2017/2018

# Student Téma práce Deadline teor. část Deadline celá práce
1 Lenka Kristlová Vztah emoční inteligence a konstruktivního myšlení se styly vedení u studentů Katedry leadershipu na Univerzitě obrany v Brně 13. 1. 2018 15. 2. 2018
2 Lucie Jánská Odhalování lži za pomoci polygrafu 18. 9. 2018 28. 2. 2019
3 Ladislav Jílek Rozvoj emoční inteligence u lidí zabývajících se divadelní improvizací 30. 11. 2018 28. 2. 2019
4 Klára Růčková Vliv výkonové motivace studentů psychologie na jejich školní výsledky 5. 1. 2019 28. 2. 2019
5 Kryštof Petr Snížení dostupné kognitivní kapacity chytrým telefonem při jeho pouhé přítomnosti 31. 1. 2019 28. 2. 2019
6 Martin Pražan Barnumův efekt v kontextu pětifaktorového osobnostního modelu 12. 11. 2018 20. 2. 2019
7 Zuzana Rothanzlová Vliv uniforem na atraktivitu 31. 8. 2018 31. 12. 2018
8 Eva Kozáková Zvládání stresu a zátěže u příslušníků Armády České republiky 31. 8. 2018 28. 2. 2019

Rok 2016/2017

# Student Téma práce Deadline teor. část Deadline celá práce
1 Kristina Kačmarská Význam efektu sebenaplňující předpovědi a z něj vycházejících psychologických fenoménů v oblasti korelace mezi homeopatickými typy a osobnostními styly u uživatelů a neuživatelů homeopatie (nestanoveno) (nestanoveno)
2 David Herrmann Životní styl jako příčina častějšího výskytu nočních můr 12. 2. 2018 (nestanoveno)
3 Aleš Černý Vliv osobnostních faktorů na finanční chování a splátkovou disciplínu (nestanoveno) (nestanoveno)
4 Eliška Hutková Specifika vnitřní řeči u Neslyšících 31. 12. 2018 31. 1. 2019
5 Tereza Hošťálková Vliv spánku na duševní zdraví 18. 2. 2018 14. 3. 2018
6 Jan Chamrád Schopnost studentů psychologie rozeznávat lež v porovnání s nepsychologickými obory. 1. 10. 2017 (nestanoveno)
7 Marie Šmídová Denní snění a jeho vztah ke kreativitě (nestanoveno) (nestanoveno)
8 Eva Šragová Vliv spánku na konsolidaci emoční paměti 2. 1. 2018 (nestanoveno)
9 Michaela Malinová Výzkum vlivu vybraných osobnostních charakteristik na specializaci v rámci právnických profesí. 12. 3. 2017 12. 3. 2017

Rok 2015/2016

# Student Téma práce Deadline teor. část Deadline celá práce
1 Anna Drozenová Empatie u lidí praktikujících BDSM (nestanoveno) (nestanoveno)
2 Ondřej Glaser Syndrom vyhoření u pracovníků Andersonova Centra pro Autismus (nestanoveno) (nestanoveno)
3 Kateřina Dvořáková Vliv sebepojetí na sexuální chování a strategie 13. 2. 2017 10. 3. 2017
4 Gabriela Špačková Brázdová Posilovací techniky zdravého životního stylu v kontextu bio - psycho - sociálním a vliv jejich dodržování na životní spokojenost. (nestanoveno) (nestanoveno)

Vypsaná témata a nápady pro inspiraci