PhDr. Daniel Dostál, Ph.D.

Vedení bakalářských a magisterských diplomových prací

Užitečné odkazy a soubory ke stažení

Vypsaná témata

Tvůrci znalostních testů, kde se vybírá z k možností s oblibou strhávají 1/(k-1) bodu za nesprávnou odpověď. Snaží se tak odlišit položky, na které testovaný zná odpověď od těch, na které odpověď nezná, ale podařilo se mu ji tipnout. To je pak výhodné při psychometrické analýze vlastností položek.

Tento postup je nicméně pro testované stresující a je vesměs neoblíbený. Přitom zde existuje elegantní alternativa. Pokud instrukci změníme tak, že se žádné body nestrhávají, ale za každou položku, která je ponechána bez odpovědi, student obdrží 1/k bodu, testová situace není tak nepříjemná. Pravda je však taková, že oba systémy – se strháváním za chybu i s odměňováním vynechaných, produkují totožné výsledky (totožné ve smyslu dokonale korelované, tedy s pomocí lineární transformace lze jedny převádět na druhé).

Předmětem práce by byl experiment, který by dokládal, že druhý popsaný způsob, je pro testované méně stresující a přitom poskytuje stejně kvalitní data, jako ten první.

Nejoblíbenější test kreativity (respektive divergentního myšlení) v psychologickém výzkumu je Guilfordův test nezvyklých užití (Alternative Uses Test). Test je jednoduchý: testovaný má v časovém limitu napsat co nejvíc využití nějakého obyčejného předmětu. Při spolupráci s katedrou hudební výchovy jsme nicméně narazili na otázku, zda by bylo možné měřit kreativitu v kontextu práce se zvuky. Bylo by možné vytvořit variantu klasického testu, která by splňovala tuto podmínku? Například v podobě, kdy respondent uslyší podivný zvuk a má vypsat, co nejvíc možností, jak takový zvuk může vznikat.

Předmětem práce by bylo prozkoumat psychometrické vlastnosti takového testu. Sběr dat by byl nejspíš online, kdy by se nový test administroval spolu s baterií obvyklých testů kreativity.

Vedené práce

- 2019/2020 -

# Student Téma práce Deadline teor. část Deadline celá práce
1 Eva Kozáková Zvládání zátěže studentů vysoké vojenské školy v České republice (nestanoveno) (nestanoveno)
2 Kryštof Petr Objektivní posouzení osobnosti projektivní metodou za pomoci strojového učení (nestanoveno) (nestanoveno)
3 Martina Kateřiňáková Falešná paměť a sebekontrola (nestanoveno) (nestanoveno)
4 Hana Sabelová Alexithymie, disociace a osobnostní rysy pacientů s neurotickými poruchami (nestanoveno) (nestanoveno)
5 Lenka Macháčková Možnosti využití umělé inteligence v krizové intervenci (nestanoveno) (nestanoveno)
6 Radka Kratinová Schopnost lhát a detekovat lež v souvislosti s emoční inteligencí a Temnou triádou (nestanoveno) (nestanoveno)
7 Barbora Hekerová Odolnost vůči stresu a její vliv na motivaci ke studiu u studentů pedagogických oborů (nestanoveno) (nestanoveno)
8 Taťána Koloničná Influencer marketing na sociální síti Instagram jako nástroj ovlivňování (nestanoveno) (nestanoveno)

- 2018/2019 -

# Student Téma práce Deadline teor. část Deadline celá práce
1 Dita Komárková Souvislost hladin estrogenu a progesteronu s rozhodováním u žen 20. 11. 2019 07. 03. 2020
2 Hong Hanh Nguyen Vliv hudebního pozadí na paměť 15. 01. 2020 29. 02. 2020
3 Eva Okrouhlá Souvislost mezi citovou vazbou, osobností a partnerstvím 20. 01. 2020 29. 02. 2020
4 Kateřina Balharová Vztah mezi kreativitou, rodičovskými styly výchovy a místem kontroly 31. 10. 2020 30. 09. 2020
5 Adéla Merhoutová Denní snění u výtvarně nadaných jedinců 17. 12. 2019 08. 03. 2020
6 Aneta Malinová Osobnostní charakteristiky uživatelů sociálních sítí 12. 01. 2020 29. 02. 2020
7 Markéta Mikulcová Souvislost mezi emoční inteligencí a životní spokojeností 31. 03. 2020 10. 06. 2020
8 Jiří Němec Vliv dimenze Dominance-submise na mezilidské vztahy u vojáků z povolání 30. 11. 2019 28. 02. 2020
9 Tereza Hošťálková Emoční inteligence studentů humanitních oborů v porovnání se studenty technických oborů 31. 01. 2020 (nestanoveno)

- 2017/2018 -

# Student Téma práce Deadline teor. část Deadline celá práce
1 Lenka Kristlová Vztah emoční inteligence a konstruktivního myšlení se styly vedení u studentů Katedry leadershipu na Univerzitě obrany v Brně 13. 01. 2018 15. 02. 2018
2 Lucie Jánská Odhalování lži za pomoci polygrafu 18. 09. 2018 28. 02. 2019
3 Ladislav Jílek Rozvoj emoční inteligence u lidí zabývajících se divadelní improvizací 30. 11. 2018 28. 02. 2019
4 Klára Růčková Vliv výkonové motivace studentů psychologie na jejich školní výsledky 05. 01. 2019 28. 02. 2019
5 Kryštof Petr Snížení dostupné kognitivní kapacity chytrým telefonem při jeho pouhé přítomnosti 31. 01. 2019 28. 02. 2019
6 Martin Pražan Barnumův efekt v kontextu pětifaktorového osobnostního modelu 12. 11. 2018 20. 02. 2019
7 Zuzana Rothanzlová Vliv uniforem na atraktivitu 31. 08. 2018 31. 12. 2018
8 Eva Kozáková Zvládání stresu a zátěže u příslušníků Armády České republiky 31. 08. 2018 28. 02. 2019

- 2016/2017 -

# Student Téma práce Deadline teor. část Deadline celá práce
1 Kristina Kačmarská Význam efektu sebenaplňující předpovědi a z něj vycházejících psychologických fenoménů v oblasti korelace mezi homeopatickými typy a osobnostními styly u uživatelů a neuživatelů homeopatie (nestanoveno) (nestanoveno)
2 David Herrmann Životní styl jako příčina častějšího výskytu nočních můr 12. 02. 2018 (nestanoveno)
3 Aleš Černý Vliv osobnostních faktorů na finanční chování a splátkovou disciplínu (nestanoveno) (nestanoveno)
4 Eliška Hutková Specifika vnitřní řeči u Neslyšících 31. 12. 2018 31. 01. 2019
5 Tereza Hošťálková Vliv spánku na duševní zdraví 18. 02. 2018 14. 03. 2018
6 Jan Chamrád Schopnost studentů psychologie rozeznávat lež v porovnání s nepsychologickými obory. 01. 10. 2017 (nestanoveno)
7 Marie Šmídová Denní snění a jeho vztah ke kreativitě (nestanoveno) (nestanoveno)
8 Eva Šragová Vliv spánku na konsolidaci emoční paměti 02. 01. 2018 (nestanoveno)
9 Michaela Malinová Výzkum vlivu vybraných osobnostních charakteristik na specializaci v rámci právnických profesí. 12. 03. 2017 12. 03. 2017

- 2015/2016 -

# Student Téma práce Deadline teor. část Deadline celá práce
1 Anna Drozenová Empatie u lidí praktikujících BDSM (nestanoveno) (nestanoveno)
2 Ondřej Glaser Syndrom vyhoření u pracovníků Andersonova Centra pro Autismus (nestanoveno) (nestanoveno)
3 Kateřina Dvořáková Vliv sebepojetí na sexuální chování a strategie 13. 02. 2017 10. 03. 2017
4 Gabriela Špačková Brázdová Posilovací techniky zdravého životního stylu v kontextu bio - psycho - sociálním a vliv jejich dodržování na životní spokojenost. (nestanoveno) (nestanoveno)