Daniel Dostál - stránky předmětů

Osobní stránka, kontakt

Vedení kvalifikačních prací

Kalendář a konzultace

Přihlásit se

Kognitivní psychologie

Sylabus (prezenční forma)

Sylabus (kombinovaná forma)

Studijní opory předmětu (EDIS)

Průběžné úkoly, jejich zadání, odevzdávání i vyhodnocení

Prezentace

Vybrané otázky obecné psychologie

Sylabus (prezenční forma)

Sylabus (kombinovaná forma)

Studijní opory předmětu (EDIS)

Průběžné úkoly, jejich zadání, odevzdávání i vyhodnocení

Prezentace

Psychologie inteligence

Sylabus (prezenční forma)

Prezentace

Statistické metody v psychologii 1

Sylabus (prezenční forma)

Sylabus (kombinovaná forma)

Studijní opory předmětu (EDIS)

Videa z přednášek (EDIS)

Průběžné testy

Skripta

Statistické metody v psychologii 2

Sylabus (prezenční forma)

Sylabus (kombinovaná forma)

Studijní opory předmětu (EDIS)

Průběžné úkoly, jejich zadání, odevzdávání i vyhodnocení

Skripta

Psychometrie 1

Sylabus (prezenční forma)

Sylabus (kombinovaná forma)

Studijní opory předmětu (EDIS)

Týmové projekty: psychometrická laboratoř

Prezentace

Psychometrie 2

Sylabus (prezenční forma)

Sylabus (kombinovaná forma)

Studijní opory předmětu (EDIS)

Vícerozměrné statistické metody

Sylabus (prezenční forma)

Sylabus (kombinovaná forma)

Studijní opory předmětu (EDIS)

Kvantitativní metodologie - pokročilé designy

Sylabus (prezenční forma)

Sylabus (kombinovaná forma)

Studijní opory předmětu (EDIS)

Pedagogická psychologie (výuka Dr. Viktorové)

Úvod do pedagogické psychologie (Bc.) - odevzdání úkolů

Pedagogická psychologie (Mgr.) - odevzdání úkolů

Ostatní materiály a odkazy

Prezentace k přednášce pro uchazeče o studium

Průměrné fotografie

Další soubory

Dropbox: doporučuje každý, kdo nechce psát diplomku podruhé