Průběžné testy ze statistiky

Pro zapsání na termíny se musíte nejprve přihlásit svým loginem a heslem.

legenda:
- bude v testu,
- nebude v testu,
- vyřešený příklad,
- nevyřešený příklad,
- student nedorazil

Výsledky ročníku

Student

1.

termín

(nestanoveno)

???

2.

termín

(nestanoveno)

???

3.

termín

(nestanoveno)

???

4.

termín

(nestanoveno)

???

5.

termín

(nestanoveno)

???

6.

termín

(nestanoveno)

???

7.

termín

(nestanoveno)

???

8.

termín

(nestanoveno)

???

Celkem
za
semestr