Vítejte ve studentské psychometrické laboratoři

Studenti psychologie se na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v předmětu Psychometrika učí vytvářet psychodiagnostické testy. Zkoumají pak, zda tyto testy fungují, co jsou jejich silná a slabá místa.

Pomozte jim prosím v této cestě tím, že několik dotazníkových metod, které v tomto předmětu cvičně vytvořili, vyplníte. Některé z těchto testů se týkají vážných témat, jiné jsou naopak spíše žertovné.

U každého testu kromě svých upřímných odpovědí můžete studentům poskytnout zpětnou vazbu, o tom, jakou kvalitu jejich výtvor má.

Než začnete, prozraďte nám prosím, jestli jste muž nebo žena a ročník Vašeho narození.

Kontakt na autora PMLAB
PhDr. Daniel Dostál, Ph.D.