Korespondenční úkoly

Během semestru studenti plní průběžné úkoly, za které získávají body. Zadáno bude 5 korespondenčních úkolů. Studenti prezenčního studia mají možnost získat několik bodů i během semináře. Pro udělení zápočtu musí student získat minimálně 14 bodů. Obdrží-li student potřebné body, nemusí žádné další úkoly vypracovávat.

Ve všech případech půjde o otázku či pobídku k vysvětlení určitého jevu. Záměrně nejsou voleny takové otázky, na které lze snadno dohledat přímočarou odpověď – student musí improvizovat, pátrat v knihách a hloubat nad problémem. Ke slovu přijde kritické myšlení, kreativita, schopnost argumentace i dobrý sloh. Odpověď nemusí být dlouhá, ale musí obsahovat konzistentní hypotézu, která daný jev vysvětluje. Pokud se student opírá o již publikované teorie, či provedené experimenty (což je téměř nezbytné), měl by dodržovat citační normy tak, jak je běžné v odborné literatuře. Než budete vypracovávat své odpovědi, seznamte se s kritérii hodnocení, ať jim můžete své řešení přizpůsobit.

Aby student obdržel nenulové bodové hodnocení, musí se kromě vypracování svého řešení podílet i na hodnocení řešení svých spolužáků. Po skončení lhůty na vypracovávání každého úkolu, bude každému studentovi zpřístupněno přibližně 5 anonymizovaných řešení ostatních studentů. Úkolem studenta je tato řešení podle uvedených kritérií v zadaném termínu ohodnotit. Po skončení fáze hodnocení se každý student dozví, jak byl hodnocen (nedozví se však, kdo jej hodnotil).

Do hodnocení můžou volně zasahovat vyučující. Jednak můžou přidat svůj názor k názorům ostatních hodnotitelů (např. pokud uvidí, že některé řešení budí rozporuplné reakce) nebo můžou hodnocení kompletně přepsat (např. pokud zde bude důvodné podezření z plagiarismu).

Semináře pro prezenční výuku: termíny a výběr témat
Pokud jste prezenčním studentem, budete během semetru na jednom semináři originálním způsobem prezentovat nějaký zajímavý psychologický fenomén. Prezentace bude mít přesně 3 minuty a to, jak má nebo nemá vypadat, si řekneme na první přednášce. Termín vaší prezentace a její téma si určíte sami, metodou kdo dřív přijde. Na této adrese najdete dokument, kam se zapíšete. Zapište své jméno k termínu, který vám vyhovuje, téma prezentace můžete doplnit až později.
Speciální nabídka pro tento semestr pro kombinované i prezenční studenty
V toto semestru vedle získávání bodů za napsané eseje nabízíme studentům libovolné formy studia alternativní možnost, jak si opatřit některé nebo všechny body potřebné k zápočtu. Zajímá-li vás tato nabídka, přečtěte si podrobnosti zde.
Pozor na plagiátorství!
Lidé na akademické půdě jsou velmi citliví na jakýkoli jeho náznak. Ač to někdy budí úsměv, je užitečné tento fakt přijmout a brát v potaz, kdykoli budete psát nějaký text - ať už jde o seminární práci, diplomku nebo vědecký článek. Zapomeňte na to, že existují klávesy Ctrl + C! Pokud opravdu potřebujete zopakovat slova někoho jiného, daná pasáž musí být vždy náležitě označena. Dokonce, i když neopakujete někoho doslovně, ale jen parafrázujete jeho myšlenku, musíte mu bezpodmínečně přiznat autorství. Abyste se vyhnuli nepříjemnostem, seznamte s postupy, jak správně citovat (str. 20 a 66), ať se plagiátorem nestanete bezděčně. Pokud se mezi vypracovanými úkoly vyskytne plagiát, bude pochopitelně hodnocen nula body.

Data a termíny

V současnosti jsou známy tyto termíny pro vypracování a hodnocení úkolů:

Číslo Zveřejnění zadání Konec řešení Konec hodnocení
1 pondělí 10. 02. 2020, 0:00 neděle 23. 02. 2020, 23:59 neděle 01. 03. 2020, 23:59
2 pondělí 24. 02. 2020, 0:00 neděle 08. 03. 2020, 23:59 neděle 15. 03. 2020, 23:59
3 pondělí 09. 03. 2020, 0:00 neděle 22. 03. 2020, 23:59 neděle 29. 03. 2020, 23:59
4 pondělí 23. 03. 2020, 0:00 neděle 05. 04. 2020, 23:59 neděle 12. 04. 2020, 23:59
5 pondělí 06. 04. 2020, 0:00 neděle 19. 04. 2020, 23:59 neděle 26. 04. 2020, 23:59

Výsledky ročníku

StudentÚkol 1Úkol 2Úkol 3Úkol 4Úkol 5Další bodyCelkem
Marek Balun33
Magdalena Bolenová0
Ludmila Cyblová0
Ondřej Dočkal0
Nikola Hiklová33
Ivana Hlaváčková1515
Josef Janků44
Tereza Klausová1515
Jana Košařová44
Martin Pika1515
Tereza Richterová1515
Igor Štefanko11
Anonymní student33
Anonymní student22
Anonymní student33
Anonymní student0
Anonymní student11
Anonymní student44
Anonymní student0
Anonymní student0
Anonymní student11
Anonymní student22
Anonymní student0
Anonymní student1515
Anonymní student33
Anonymní student22
Anonymní student55
Anonymní student44
Anonymní student44
Anonymní student33
Anonymní student44
Anonymní student55
Anonymní student11
Anonymní student44
Anonymní student55
Anonymní student55
Anonymní student55
Anonymní student33
Anonymní student0
Anonymní student55
Anonymní student0
Anonymní student55
Anonymní student0
Anonymní student44
Anonymní student44
Anonymní student0
Anonymní student33
Anonymní student55
Anonymní student1515
Anonymní student44
Anonymní student11
Anonymní student44
Anonymní student22
Anonymní student11
Anonymní student66
Anonymní student1515
Anonymní student44
Anonymní student55
Anonymní student22
Anonymní student55
Anonymní student33
Anonymní student33
Anonymní student55
Anonymní student33
Anonymní student11
Anonymní student44
Anonymní student44
Anonymní student55
Anonymní student33
Anonymní student33
Anonymní student44
Anonymní student55
Anonymní student11
Anonymní student44
Anonymní student55
Anonymní student33
Anonymní student0
Anonymní student11
Anonymní student44
Anonymní student44
Anonymní student22
Anonymní student22
Anonymní student22
Anonymní student55
Anonymní student0
Anonymní student44
Anonymní student44
Anonymní student0
Anonymní student33
Anonymní student44
Anonymní student55
Anonymní student33
Anonymní student44